பத்மாசனத்தின் பயன்கள் | Padmasana Benefits in Tamil

Padmasana Benefits in Tamil

பத்மாசனம் பலன்கள் | Padmasana Benefits in Tamil Padmasana Benefits in Tamil – வணக்கம் இன்றைக்கு பத்மாசனம் செய்வதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் எண்ணற்ற நன்மைகளைப் பற்றி பார்க்கலாம். ஆசனங்களில் பத்மாசனம் முக்கியமான ஒன்றாகும். பத்மா என்ற தாமரை. தாமரை வடிவில் அமர்வதை பத்மாசனம் என்றும் கமலஹாசனம் என்றும் கூறுவர். இந்த ஆசனத்தை காலையிலும் மாலையிலும் வெறும் வயிற்றில் செய்வது நல்லது. இந்த ஆசனத்தை எப்படி செய்வது என்றும் அதன் (Padmasana Benefits in Tamil) … Read more