தினசரி முருங்கை கீரையை சாப்பிட்டு வந்தால் கிடைக்கும் பயன்கள்..!

Murungai Keerai Benefits in Tamil

முருங்கை கீரை பயன்கள் | Murungai Keerai Benefits in Tamil Murungai Keerai Benefits in Tamil –  இந்த பதிவில் தினசரி முருங்கை கீரையை சாப்பிட்டு வந்தால் கிடைக்கும் பயன்கள் பற்றி பார்க்கலாம். முருங்கை அல்லது மொரிங்கா ஒலிஃபெரா என்பது வெப்பமண்டலப் பகுதிககளில் வளரும் மரமாகும். பூக்கள், காய்கள், இலைகள் உட்பட மரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் மதிப்புமிக்கது. பல்வேறு நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் காய்கள் மற்றும் இலைகள் இரண்டும் நன்மை பயக்கும் என்பதால், பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் … Read more