கார்ல் மார்க்ஸ் வரலாறு

கார்ல் மார்க்ஸ் வரலாறு

,ஒரு நல்ல இலக்கை அடைய தொடர்ந்து பாடுபடும் மனிதனின் செயல்பாடு பிற்காலத்தில் அனைவரும் படிக்க வேண்டிய வரலாறாக மாறும் என்று தன் வரலாற்றை முன்னறிவித்த தீர்க்கதரிசி. மேலும் ஒருவன் தனக்காக தன் வாழ்க்கைக்காக உழைக்கும் போது மனிதன் ஆகிறான். இதுவே ஒரு சமூகத்திற்காக மக்களுக்காக வாழும் போது அவன் உண்மையான மனிதன் ஆகிறான் என்று என்றும் உண்மை பேச தயங்காத தலைசிறந்த சிந்தனையாளன். உங்களிடம் அறிவொளி இருந்தால் அந்த தீபத்தில் மற்றவர்கள் மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று பொதுவுடமை … Read more

காமராஜர் வாழ்க்கை வரலாறு

காமராஜர் வாழ்க்கை வரலாறு

ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயர்கல்விக்கான All India Survey on Higher Education ( AISHE) அமைப்பின் ஆய்வறிக்கையை மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகும் போதெல்லாம், அது நாட்டிற்க்கே சொல்லும் செய்தி ஒன்றுதான். தமிழ்நாடு பள்ளிகளின் மாணவர் சேர்க்கை விகிதம் அதிகரித்து, இந்தியாவிலேயே மாணவர் சேர்க்கை விகிதம் அதிகம் கொண்ட மாநிலங்களில் பட்டியலில் முதல் மூன்று இடத்தில் தமிழ்நாடு இடம்பெறுகிறது என்பதுதான். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆய்வறிக்கை வெளியாகும் போதெல்லாம், இதனைக் கண்டு … Read more