செயற்கை நுண்ணறிவு  மேம்படுத்தப்பட்ட கணினி அறிவியலினுடைய உச்சம், சிக்கலான இயந்திரங்களை மனிதர்களைப் போலவே செயல்பட வைக்கும் அதிநவீன தொழில்நுட்பம்.

செயற்கை நுண்ணறிவு 

செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகளுக்கு பதிலளிக்கும் செயல்முறையாகும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன ? 

செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடுகள் அனைத்து துறைகளிலும் காணப்படுகின்றன. விவசாயம், தொழில்நுட்பம், வாகனம், மருத்துவம், பொறியியல், கற்பித்தல் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் AI பயன்படுத்தப்படலாம்.

செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடுகள் அனைத்து துறைகளிலும் காணப்படுகின்றன. விவசாயம், தொழில்நுட்பம், வாகனம், மருத்துவம், பொறியியல், கற்பித்தல் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் AI பயன்படுத்தப்படலாம்.

இதில் கூகுளின் சுய-ஓட்டுநர் கார் திட்டம் மற்றும் டெஸ்லாவின் "தன்னாட்சி" திட்டம் ஆகியவை அடங்கும். மேலும். 

ஸ்மார்ட் கார்கள்

AI பெரும்பாலும் மோசடிகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. வங்கிகளில் நிறைய மோசடிகள் நடக்கின்றன, அவற்றில் 90% AI ஐப் பயன்படுத்தி கண்டறியப்படுகின்றன.

மோசடி கண்டறிதல்

 இது மருத்துவத் தரவுகளின் முக்கியமான ஸ்கேனிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு நோயாளிக்கு மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படுமா என்பதை எளிதில் கணிக்க முடியும்.

மாரடைப்பு வராமல் தடுக்கும்

செயற்கை நுண்ணறிவு அதன் தொடக்கத்திலிருந்தே உற்பத்தித் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கார்கள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தயாரிக்க இதைப் பயன்படுகிறது. 

தயாரிப்பு

தொழில்முறை வரைபடங்கள் மற்றும் இரசாயன சூத்திரங்களை உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பயன்படுகிறது.

தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு