லாபம் கொட்டும் கடை தொழில்கள்…! வருமானம் லட்சத்தில் கிடைக்கும்..!

Shop Business Ideas In Tamil

ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பலனளிக்கும் 50 சிறந்த கிராமிய கடை யோசனைகளை இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் தயார் செய்துள்ளோம். ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் தேவையான பொருட்கள் மற்றும் அவற்றை சிறப்பாக விற்பனை செய்வதற்கான வகைகளுக்கான யோசனைகளை நாங்கள் சேகரித்தோம். கிராமம் பொதுவாக 500 முதல் 2500 மக்கள் வசிக்கும் இடம் என்பதால் ஒரு கிராமத்தில் லாபம் ஈட்டக்கூடிய கடைகளின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது. கிராமப்புற கடைகளில் மக்கள் வாங்கும் பொருட்கள், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மிகவும் தேவையான பொருட்கள். … Read more