மூட்டு வலியை எளிதில் குணமாக்க இந்த எளிய முறையை பின்பற்றலாமே!!

leg knee pain treatment in tamil 

உங்களுக்கு லேசான மற்றும் மிதமான முழங்கால் வலி இருந்தால், நீங்கள் அடிக்கடி அதை வீட்டிலேயே leg knee pain treatment in tamil சிகிச்சை செய்யலாம். சுளுக்கு அல்லது மூட்டுவலி காரணமாக இருந்தாலும், அதை நிர்வகிக்க பல வழிகள் உள்ளன. வீக்கம், கீல்வாதம் அல்லது சிறிய காயம் காரணமாக ஏற்படும் வலி பெரும்பாலும் மருத்துவ உதவியின்றி தீர்க்கப்படும். ஆனால் வலி மிதமானது முதல் கடுமையானது, அல்லது அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால் அல்லது மோசமாக இருந்தால் மருத்துரிடம் சென்று ஆலோசிக்க வேண்டும். … Read more